Линк за испити во ТРЕТА декада кај проф. д-р В. Кандикјан и проф. д-р К. Шапкова Коцевска

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a854b9e78a9874090893ab5318d60d9bf%40thread.tacv2/conversations?groupId=4a6451ea-4362-42eb-af3e-5d9c08dd0edf&tenantId=c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665

Предмети: Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии, Економика на јавен сектор
Сите информации во врска со испитот ги има во каналот General на Microsoft Team.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux