Отворен повик за студенти за платена практикантска работа во Национален демократски институт(НДИ)

        Согласно потпишаниот меморандум за соработка помеѓу Национален демократски институт (НДИ), Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје и Универзитетското студентско собрание при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје го објавуваме отворениот повик за студенти за платена практикантска работа во НДИ.

      Повикот е отворен за студенти од последната година на додипломски студии, како и за студенти од втор и трет циклус на студии од сите програми на факултетот. Повеќе детали може да најдете во прикачениот документ. Рокот за аплицирање е до 24 Март.Детали за повикот на следниот линк:  https://drive.google.com/file/d/1UE9tzIHjxvRNtVcjc6v4iOzVdEZBcJlE/view?fbclid=IwAR3krjUwsJ6tlzJxxpHBjcS0sGHpWv_zJRRLzvpwnBHhcgBGylmhmOYwuyM

  За било какви прашања од студентите може директно да контактирате на меиловите science@students.ukim.mk и donev.edu@gmail.com како и на 077 507 202