ОТШТЕТНО ПРАВО: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Се известуваат студентите дека во рамките на предметната програма отштетно право, како изборна во рамките на VIII-миот семестар на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право, ќе се организира практична настава. Практичната настава ќе се одвива преку посета на граѓански судења во Основниот суд Скопје 2 Скопје. Од тие причини, во ПРИЛОГ е даден список на студенти, согласно расположливите податоци доставени од Студентската администрација. Доколку некои студенти не се наоѓаат на списокот, се молат да се пријават кај проф. д-р Ненад Гавриловиќ со испраќање на име и презиме и бр. на индекс на neno.gavrilovic@gmail.com, најдоцна до 18.03.2019 година. По изминувањето на овој термин ќе бидат објавени датумите и составот на групите за посета на судења.
Редовна настава ќе биде закажана доколку, во меѓувреме, се формира група од најмалку 21 студент. Испитната литература за предметната програма е наведена во силабусот за предметната програма даден во ПРИЛОГ. Во однос на темите за научно-истражувачки работи, ќе биде објавено соодветно соопштение.

Оштетно список за посета на судења

Оштетно право-граѓанско 2017/18

Н. Гавриловиќ

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux