ОЦЕНКИ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Се повикуваат студентите кои го полагале предметот Административно право, односно предметот Заштита на лични податоци на 20.01.2021 година да ги остават своите индекси во кабинет бр. 13 (проф. д-р Ивана Шумановска Спасовска) на ден 27.01.2021 година (среда) во 12:00 часот.  Кон индексите треба да биде приложена и пополнета пријава за испит

Индексите со впишани оценки ќе можат да се подигнат во истиот кабинет, на 29.01.2021 година во 13:00 часот.

Од катедрата

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux