Политички систем (односи со јавноста) – Термин за полагање кај проф. д-р Марика Ристовска

Се извесуваат студентите на односи со јавноста дека полагањето на предметот Политички систем (односи со јавноста) кај проф. д-р Марика Ристовска ќе се спроведе на 21.6.2019 (петок), со почеток од 12:00 часот, во амфитеатарот 2.