Резултати меѓународно приватно право (9.2.2022 година) и термин за впишување и увид (16.2.2022 година во 11:00 часот)

Почитувани студенти, во прилог се резултатите од испитот по меѓународно приватно право одржан на 9.2.2022 година. Впишувањето на оцените и увид во тестовите ќе се одржи на 16.2.2022 година во 11:00 часот, на обележано место пред влезот на Правниот факултет. 
Ако испитот е положен во редовна испитна сесија, потребно е да се достави пополнета хартиена пријава. Не е потребно лично присуство.