Резултати од завршниот испит по Филозофија на правото од трета декада на јануарската испитна сесија, полаган кај проф. д-р Александар Љ. Спасов

Во прилог резултатите од завршниот испит по Филозофија на правото одржан во јануарската испитна сесија во трета декада, полаган кај проф. д-р Александар Љ. Спасов. Терминот за впишување на оценките ќе биде дополнително објавен.