Резултати од завршните испити по Вовед на правото на сите студии и Филозофија на правото од втора декада на јануарска испитна сесија, полагани кај проф.д-р Александар Љ. Спасов

Во прилог резултатите од завршните испити по предметите Вовед во правото и Филозофија на правото одржани во јануарска испитна сесија во втора декада, полагани кај проф. д-р Александар Љ. Спасов. Терминот за впишување оценки ќе биде дополнително објавен.