Резултати од испитот по Англиски јазик во казнената сесија

Правни студии      –   Преземете ТУКА.
Односи со јавност –  Преземете ТУКА.