Резултати од испитот по Меѓународно приватно право одржан на 28.6.2022

Почитувани колешки и колеги,

Во прилог се резултатите од испитот по меѓународно приватно право кој се одржа на 28.6.2022 година.

Впишувањето на оцените и увидот во тестовите ќе се спроведе на 5.7.2022 година (вторник) во 10:00 часот, на обележано место пред влезот на Правниот факултет. Терминот за впишување на оцените важи и за положен испит во некоја од претходните сесии/декади.