Резултати од испитот по Право на интелектуална сопственост

Во прилог резултатите од испитот по Право на интелектуална сопственост одржан на   02/03/2020.

Увид и внесување оценки на 18/02/2020 (вторник) во 12 часот во кабинетот на проф. д-р Неда Здравева (во деканат).