Резултати од испитот по право на интелектуална сопственост

46350 – 6 /шест/

44374 – 5 /пет/

45387 – 9 /девет/

45071 – 7 /седум/ 

46409 – 8 /осум/

45291 – 7/седум/ 

Студентите да се јават за увид/внес на оценки на 15/10/2019 во 12 часот во кабинетот на проф. д-р Н. Здравева.