Резултати од испитот по предметот стечај и стечајна постапка одржан на 27.3.2018

Во прилог се резултати од испитот по предметот стечај и стечајна постапка  одржан на 27.3.2018. ТУКА