Резултати од испитот по Јавна Администрација

Оценки по предметот јавна администрација ќе се земаат на 12.2.2020 г., во 11 часот во каб. Бр. 13.
Катедра по административно право и јавна администрација