Резултати од предметите кај Проф. д-р Дарко Спасевски

Резултати трговско право 23.01.2019(додипломски).  (симни тука)

Резултати мастер по предметите стечај и стечајна постапка, трговско право-примената програма и меѓународно трговско право 23.01.2019. (симни тука)