Резултати по предметот Право и информатичка технологија кај Проф. д-р. Драги Рашковски

Резултати по предметот Право и информатичка технологија кај Проф. д-р. Драги Рашковски одржан во дополнителната испитна сесија во прилог.
 
Земање на оцени на ден 14.10.2020 година (среда) во 15 часот.