Резултати Право и информатичка технологија

Во ПРИЛОГ се резултатите од испитот по предметот Право и информатичка технологија во јунскиот испитен рок. Впишување на оцени и допрашување ќе се спроведе во среда 17.07.2019 година во 16:00 часот.