Резултати трудово право – 12.02.2019

Резултатите од писмениот испит по предметот трудово право ќе бидат соопштени на студентите на 19.02.2019 година (вторник) во 12 часот. Се молат студентите да дојдат пред кабинетот на проф. Тодор Каламатиев за да ги земат оцените.
проф. д-р Тодор Каламатиев
проф. д-р Лазар Јовевски
доц. д-р Александар Ристовски