СООПТШЕНИЕ

Почитувани,

Службата за студентски прашања во периодот од 27.07.2020 година до 07.08.2020 година нема да работи поради користење на годишен одмор од страна на вработените.

Во прилог е контакт телефон од дежурно овластено лице од Службата за студентски прашања кое може да биде контактирано во овој период:

  • 27, 28 и 29.07.2020 година, Ердоан Кубур, контакт тел 070/350-335;
  • 30 и 31.07.2020 година и 04.08.2020 година, Зорица Галовиќ, контакт тел. 075/484-140 и
  • 05, 06 и 07.08.2020 година, Зоран Китановски, контакт тел. 075/261-996.