СООПШТЕНИЕ ЗА ВТОР ИСПИТЕН РОК 

Почитувани студенти, 

Ве известуваме дека согласно Академскиот календар на Универзитетската школа за докторски студии во учебната 2021/2022 година, втората испитна сесија ќе се спроведе во период од 13 јуни до 1 јули 2022 година.  

Термините за испитите во втората испитна сесија студентите ги договараат во координација со предметните наставници. 

Со почит