СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.10.2020 година, во 11 часот,  кандидатoт Анисија Стојковска ќе ја брани својот магистерски труд на тема: „ Правото на приватен и семеен живот и репродуктивните права и слободи “

Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,, Мicrosoft Teams “.

Од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје