СООПШТЕНИЕ за за впишување на оцени по меѓународно приватно право

Почитувани колешки и колеги, Впишувањето на оцените и увидот во тестовите ќе биде на 30.6.2021 година во периодот од 9:30-10:30 часот. За впишување на оцената и за увид во тестовите (независно во која декада сте го го полагале испитот), потребно е да ги пополните податоците на следниов линк:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5UVxxDnulkSgVq_sCPNWZQ1KaCGwowNNqmWV7Luzl1VUQjhTOUo1Rjg1M1pTVUkwNVU4V01NTjVCNC4u

Откатко ќе ги пополните податоците, ќе добиете точен термин кога треба да дојдете.
Впишувањето на оцените ќе биде на означено место пред влезот на Правниот факултет. За впишување на оцената, задолжително треба да носите пополнета хартиена пријава.