Соопштение за испитите по Економика, Политичка економија и сите останати предмети кај проф. В. Кандикјан, проф. А. Стојков и проф. К. Шапкова Коцевска во првата декада во септемвриската сесија

Се известуваат студентите кои ќе полагаат испит по предметите Економика, Политичка економија. Деловни финансии или некој друг предмет кај наставниците проф. Владимир Кандикјан, проф. Александар Стојков или проф. Катерина Шапкова Коцевска во првата декада во септемвриската испитна сесија дека испитот ќе се спроведе писмено во амф. 2 на 31 август со почетокво 9 часот.
Присутните задолжително треба да ги почитуваат протоколите за заштита од Ковид 19 (носење маска, дезинфекција на раце на влез во анфитеатарот и оддржување растојание)