СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 13.07.2020 година во 11 часот, кандидатката Миа Божиновска ќе го брани својот магистерски труд на тема: Европските принципи на семејното право за родителската одговорност и потребата од реформи во македонското семејно законодавство“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје