СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 13.07.2020 година во 12:30  часот, кандидатката Анамарија Ѓоргова ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Докажување во постапка пред меѓународна трговска арбитража“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа Zoom“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје