СООПШТЕНИЕ

Датумот за полагање на предметот Право и информатичка технологија кај Проф. д-р Драги Рашковски во втората декада се полага на 25.09.2019 година во 16:00 часот