СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.07.2020 година во 11 часот, кандидатката Сања Сима ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Сузбивање на организираниот криминал со посебен осврт кон инкриминацијата изнуда“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа Zoom“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје