СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.07.2020 година во 9 часот, кандидатката Марија Пауновска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Статусот на ембрионот во македонското и споредбеното право“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје