СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.07.2020 година во 11 часот, кандидатката Ања Стефановска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Правни и економски аспекти на развојот на платните системи и платежните услуги во процесот на европска интеграција“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа Zoom“ и „Viber“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје