СООПШТЕНИЕ

Во  прилог ви е прикачен докторски труд од обраната на докторска дисертација на кандидатот м-р Емилија Локвенец .