СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.07.2020 година во 13 часот, кандидатката Ивана Мацкиновска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Измени во Законот за семејство што се однесуваат на одземање на родителското право“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа  Microsoft teams “.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux