СООПШТЕНИЕ

Одбраната на докторатот на м-р Хедибе Несими закажана за 2.10.2020 година во 13 часот во просториите на Правниот факулет „Јустинијан Први“ се одложува. Дополнително ќе биде објавен новиот термин за одржување на одбраната.