СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 08.10.2020 година, во 10 часот, кандидатoт Валентина Пргомет ќе ја брани својот магистерски труд на тема: „ Заштита на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи: Осврт врз меѓународните спогодби и примена на домашната правна регулатива “

Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,, Мicrosoft Teams “.

Од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux