СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.10.2020 година, во 11 часот, кандидатoт Рушка Бабиќ ќе ја брани својот магистерски труд на тема: „ Актуелни прашања по однос на сурогат мајчинството во македонското право “

Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,, Мicrosoft Teams “.

Од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје