СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 21.10.2020 година ( среда) во 11 часот, кандидатката Блерта Зеќири ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Заштита на слоганите како трговска марка “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје