СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на ден 28.102019 година (понеденик) во 15 часот, кандидатот М-р ДЕЈАН САВЕСКИ ќе ја брани својата докторска дисертација на тема:

,, Уставното судство – заштитник на човековите права

Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје, Бул. „Гоце Делчев“9б – Скопје (сала за ннс под деканат)

Од Правниот факултет

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје