СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 13.10.2020 година, во 11 часот, кандидатoт Никола Ќипровски ќе ја брани својот магистерски труд на тема: „ Квалифицирани убиства во Република Северна Македонија со посебен осврт на практичните аспекти “

Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,, ZOOM“.

Од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux