СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 13.10.2020 година, во 12 часот, кандидатoт Ива Димишковска ќе ја брани својот магистерски труд на тема: „ Ендогени и егзогени фактори кои влијаат на детското престапништво “

Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,, ZOOM“.

Од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux