СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.10.2020 година, во 10 часот, кандидатoт Салмедин Первизоски ќе ја брани својот магистерски труд на тема: „ Кривични дела против бракот, семејството и младината – со посебен осврт врз кривичното дело неплаќање издршка “

Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,, ZOOM “.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux