СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.11.2020 година ( понеделник) во 11 часот, кандидатката Симона Стојановска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Современите функции на трговските марки и нивната правна заштита во правото на Европската Унија “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје