СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 20.11.2020 година (петок) во 11 часот, кандидатот Константин Ташковски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Постсекуларизам – Предизвиците за секуларизмот во 21-от век “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје