СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.12.2020 година ( пoнеделник) во 10 часот, кандидатот Александар Штерјов, студент на втор циклус студии – насока административно право и јавна администрација ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Управните овластувања на Министерството за внатрешни работи (МВР) “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје