СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.12.2020 година ( пoнеделник) во 12 часот, кандидатката Јана Христова, студентка на втор циклус студии – насока административно право и јавна администрација ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Воведување на нови правци во менаџментот на човечките ресурси во јавниот сектор, услов за подобрување на услугите кон приватниот сектор “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје