СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.12.2020 година ( пoнеделник) во 11 часот, кандидатката Тамара Китанова, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Казнено-правни и криминолошки аспекти на криминалот од омраза “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје