СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.12.2020 година ( четврток) во 12 часот, кандидатката Елена Крстовска, студентка на втор циклус студии – насока уставно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Карактер и правно дејство на поништувачките и укинувачките одлуки на Уставниот суд на Република Северна Македонија “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје