СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.01.2021 година ( петок) во 13 часот, кандидатката Елена Нацевска, студентка на втор циклус студии – насока уставно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Заштитата на слободите и правата пред уставните судови “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams .

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје