СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 08.02.2021 година ( понеделник) во 10 часот, кандидатот Дејан Митровски, студент на втор циклус студии – насока финансово право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Локално буџетирање: Студија на случај во Општина Бутел “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје