СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 08.02.2021 година ( понеделник) во 11 часот, кандидатката Ивана Јоцевска, студентка на втор циклус студии – насока финансово право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Меѓународни ревизорски стандарди и нивна примена во македонското законодавство и пракса “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје