СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 08.02.2021 година ( понеделник) во 12 часот, кандидатот Насер Халил, студент на втор циклус студии – насока финансово право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Влијанието на Пандемијата „Covid-19“ врз буџетскиот процес на Република Северна Македонија “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје