СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.02.2021 година ( вторник) во 10 часот, кандидатот Александар Ѓеорѓијевски, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Етиологија и сузбивање на тероризмот “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје